Wstęp


Reportaże fotograficzne to rzadkość w prasie nie tylko lokalnej;
z reguły temat prasowy ilustrują co najwyżej dwie, trzy fotografie.
Dlatego też wiele zdjęć nie dociera do czytelnika, a często są to unikalne albo,
co najmniej interesujące ujęcia.
Ten blog ma wypełnić ów nieznośny dla fotoreportera mankament.
Opisów będzie raczej mało, bo przecież fotografia jest jak tysiące słów.

środa, 19 lutego 2014

Pałac w Mojej Woli - luty 2014 roku.


Pałac zbudowany w 1852 roku dla księcia brunszwicko-oleśnickiego Wilhelma, według projektu polskiego architekta inż.Karłowskiego. Pałac złożony jest z kilku brył 1-2 piętrowych na wysokich piwnicach, częściowo konstrukcji ryglowej wypełnionej cegłą, oszalowany deskami i jako jedyny (?) w Europie obity korą z dębu korkowego, sprowadzoną z Afryki.
 Od 1885 roku centrum dóbr Moja Wola barona Daniela von Diergardt..
Od 1891 własność wdowy po Baronie- Agnes von Diergardt.
W 1945r. Sośnie i tereny Mojej Woli zostały wyzwolone przez wojska pancerne Armi Radzieckiej. W pałacu ulokowano jeńców wojennych , którzy pracowali w nadleśnictwie przy pozyskiwaniu drewna oraz zalesianiu.
W 1948r. w pałacu powstał Ośrodek Doskonalenia Robotników Leśnych. Działalność ośrodka trwała do sierpnia 1950r.
W latach 1951/1952 rozpoczęło działalność Technikum Leśne im. Bolesława Bieruta w Mojej Woli. Była to pierwsza w historii leśnictwa szkoła również dla dziewcząt. Technikum Leśne zakończyło swą działalność w czerwcu 1975 roku. Pałac pozostał własnością Lasów Państwowych.
W latach 1975-1988 ponownie mieścił się w nim Leśny Ośrodek Szkoleniowy, następnie w latach 1988-1992 hotel dla robotników leśnych. Od 1992r. pałac nieczynny. Następnie przekazany gminie i w końcu sprzedany osobie prywatnej.